Over FLUOR

Doelstelling

Stichting Poppodium FLUOR heeft als doel om de bewoners van Amersfoort en omstreken op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met (pop)muziek en –cultuur. Alle inkomsten die voortkomen uit ticketverkoop en verhuur worden ingezet om dit doel zo effectief mogelijk te realiseren. FLUOR biedt livemuziek, dance-activiteiten en andere culturele initiatieven. Ook ondersteunt FLUOR culturele activiteiten die door derden worden georganiseerd. FLUOR is een stichting zonder winstoogmerk en heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

Team FLUOR bestaat uit:

Carola Aafjes – directeur
Robert Koole – programma, livemuziek
Robin Bekkers – programma, dance
Joris Postulart – programma, talentontwikkeling
Tim van Veenschoten – programma, talentontwikkeling
Annemarie Degens-Klompenhouwer – marketing en communicatie
Rik Veldhuizen-Dijkstra – marketing en communicatie
Frank Bunnik – productie
Bart Klamer – techniek
Rosanne Procee – fondsenwerving
Louise Senger – horeca
Robert Blom – administratie

Stichting Poppodium FLUOR heeft een raad van toezicht, bestaande uit zeven onbezoldigd leden:

Bart Huydts – voorzitter
Mark Voorbergen – penningmeester
Maarten Russchen – secretaris
John Burgers – algemeen lid
Inger Blankesteijn – algemeen lid
Niels Lange – algemeen lid
Mijke Breepoel – algemeen lid

Stichting Poppodium FLUOR heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Download het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.